Kontakt:

Greta Suvén

0706-36 69 61

greta@suven.se

Högbackavägen 6

642 60 Malmköping

 

Webbmaster:Evandis AB

 

 

 

INKLUDERING FÖR UTVECKLING

Lite mer info!

 

Spelet ger livliga diskussioner som katalyserar förändring

Spelet är tänkt att användas av företag och organisationer!

 

Till Webbshopen

 

 

 

 

Varför spela Inkludering för utveckling?

Filosofin bakom spelet är att mångfald och en inkluderande kultur utvecklar verksamheten och det handlar om fyra saker:

• Tydlig målstyrning

• Allas värde och delaktighet

• Ett sug efter olika perspektiv, uttryck och sättatt tänka

• Vilja att dra till sig och utveckla talang

Alla fyra är nödvändiga för att göra verksamheten inkluderande och utvecklande.

Syftet med spelet är att ni ska bli bättre på att utveckla er verksamhet genom att skapa en inkluderande arbetsplats med mångfald i tänkandet. Poängen är att alla medarbetarna i en organisation, oavsett roll och position, får komma till tals och får möjlighet att reflektera över det som är relevant för mångfald och inkludering

Spelet driver en diskussion om vilka styrkor ni har idag och om det finns områden som behöver förbättras. Det är i den diskussionen individuell insikt och samsyn kan skapas om hur vi gör en verksamhet inkluderande. Styrkor och förbättringsområden identifieras och i slutet av spelet kommer ni fram till de viktigaste förbättringsområdena.

Resultatet av spelet är att varje deltagare får såväl insikt som konkreta tips om hur ni tillsammans och var och en av er kan bidra till att skapa en arbetsplats som verkligen utvecklar.