Greta Suven

 

 

 

 

Vi hjälper företag att utvecklas med:

mångfald,

målstyrning och

en inkluderande företagskultur

 

Suvén Managements Föreläsningar

 

  • Affärsnyttan med mångfald
  • Metoder för inkludering
  • Inkluderande företagskultur
  • Identitet
  • Fördomar
  • etc.

 

Idén är att skapa ny insikt hos individer och grupper och genom den insikten ändra beteendet när man arbetar tillsammans. Verktygen är workshops, föreläsningar och träning av interna kulturbärare.

Suvén Management arbetar med normer, identitet och förhållningssätt för att nå ett öppnare samarbete på arbetsplatsen och i vardagslivet. Vi gör också företagsanpassade utvecklingsprogram för kultur och kommunikation och leder vid behov affärsplaneprocesser på flera nivåer i företaget. Vi hjälper företag och organisationer att målstyra för att nå verklig förändring. Suvén Management arbetar i nätverk och

kompletterar utifrån kundens behov.

Bättre affärer med olikhet i tänkandet

Kontakt:

Greta Suvén

0706-36 69 61

greta@suven.se

Högbackavägen 6

642 60 Malmköping

 

Webbmaster:Evandis AB