Kontakt:

Greta Suvén

0706-36 69 61

greta@suven.se

Högbackavägen 6

642 60 Malmköping

 

Webbmaster:Evandis AB

 

 

 

Suvén Management ger råd och hjälp med arbetet att nå en mer inkluderande kultur.

Kontakta oss i dag!

 

olik

Kontaktuppgifter

Suven Management

Tel:0706-366961

Mail: greta@suven.se