Greta Suven

 

 

 

 

Vi hjälper företag att utvecklas med:

mångfald,

målstyrning och

en inkluderande företagskultur

 

 

 

Vem är Greta Suvén, ägare till Suvén Management:

Jag är civilingenjör med mångårig inifrånerfarenhet som operativ chef i industrin och jag har också arbetat mycket som processledare för affärsplaneprocesser. Dessutom är jag universitetsutbildad i genusvetenskap.

Suvén Managements koncept bygger på övertygelsen om att öppenhet och mångfald i arbetslivet förbättrar företagens klimat och lönsamhet.

Jag förenar kunskap om genus, klimat och kultur med djup insikt om de komplexa krav som ställs på chefer och ledningsgrupper i industrin.

Dessutom samverkar jag med ett nätverk av managementkonsulter för att på bästa sätt tillgodose kundens behov.

 

 

Mina erfarenheter:

• Mångårig erfarenhet som operativ chef i industrin – chef för flera olika fabriker

• Gedigen erfarenhet som kvalitetschef och ledare för affärsplaneprocesser

• Civilingenjör från KTH • MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

• Högskolepoäng i genusvetenskap och religionsvetenskap

• Flera ledarskapsprogram t ex Ruter Dam

 

Bättre affärer med olikhet i tänkandet

Kontakt:

Greta Suvén

0706-36 69 61

greta@suven.se

Högbackavägen 6

642 60 Malmköping

 

Webbmaster:Evandis AB